ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ (12)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (1)

ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗΣ (ΚΛΙΠΣ RJ11-6P4C) (6)

ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (6)

ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΚΛΙΠΣ RJ9-4P4C) (4)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (6)